Övningar för skolan

Här hittar du kostnadsfria övningar att ladda ner. Övningarna är uppdelade på olika ämnesområden och metodiker, samt årskurser. Många övningar går att anpassa så att de passar de flesta grupper och åldrar.

Många övningar kräver ingen förkunskap av dig som ledare, medan andra kräver att du är lite insatt i ämnet. Till dessa övningar finns en vägledning att läsa innan man utför övningen. På webbplatsen www.de5stora.com finns också mer fördjupande fakta för vuxna om rovdjuren och samhället. 

Vem har mest rätt till skogen
Utomhusövningar Värderingsövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Biologisk mångfald och ekosystem Demokrati och rovdjursförvaltning

Vem har mest rätt till skogen?

En värderingsövning som synliggör olika åsikter om skogen som resurs och som ger träning i att självständigt formulera ståndpunkter.
Läs mer & ladda ner
Fjällandskap
Värderingsövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Historia och rovdjur

Vem har mest rätt till Sverige?

En värderingsövning som synliggör olika åsikter om arters rättighet till att finnas i Sverige, samt som ger träning i att självständigt formulera ståndpunkter.
Läs mer & ladda ner
Älg från sidan
Diskussion/aktivt lyssnande Värderingsövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Jakt och rovdjur

Vem har mest rätt till älgen?

En värderingsövning som synliggör olika åsikter om vem som har mest rätt till naturen och dess tillgångar, samt som ger träning i att självständigt formulera ståndpunkter.
Läs mer & ladda ner
Två älghonor
Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Biologisk mångfald och ekosystem För de yngre Jakt och rovdjur

Älgleken - visar på hur arter påverkar varandra

En utomhussövning där deltagarna får inblick i hur resurser i ekosystem kan styra antalet djurindivider och vice versa. Övningen kan också ge träning i dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
Läs mer & ladda ner
Gapande lodjur
Diskussion/aktivt lyssnande Värderingsövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Rädsla och rovdjur

Är du rädd för rovdjur?

En övning där deltagarna reflekterar över sin rädsla för rovdjur samt ökar sin kunskap om rovdjursmöten.
Läs mer & ladda ner

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist