Lärarguide

För vem? 

Rovdjursskolan.se vänder sig till två målgrupper - dels till elever och barn som vill lära sig mer om rovdjur, och dels till dig som lärare eller annan person som vill lära ut om rovdjur till barn. 

Webbplatsens texter är i första hand skrivna för elever i år 4-6 men bland de interaktiva momenten, övningarna, filmerna mm finns ett utbud som fungerar för såväl yngre som äldre elever.

Rovdjur är ett komplext ämne och innehållet på rovdjursskolan.se är på en övergripande nivå. Fördjupad och mer detaljerad information om rovdjur och rovdjursförvaltning finns på Rovdjurscentrets andra webbplats - www.de5stora.com.

  -  © Stephan Gäfvert

Rovdjursskolan.se och dess innehåll kan användas helt fristående eller i samband med en rovdjurslektion med oss.

Allt material är kostnadsfritt att använda. 

Två vargar i snö

Träna förmågor och uppnå mål i läroplanen

Rovdjursskolan kan användas för att uppfylla mål i skolans läroplaner, både övergripande och ämnesspecifika mål.

Eftersom rovdjur är ett engagerande ämne är det också ett tacksamt tema att använda för att träna eleverna i olika förmågor - till exempel att söka information, samtala, motivera, bemöta argument, skilja mellan fakta och värdering och att växla mellan olika perspektiv. Förmågor som alla är viktiga att bemästra om man ska uppnå skolans mål!

 

Läs mer om rovdjur och läroplanen

Lärarrummets innehåll

Lärarrummet är till för dig som vill lära ut om rovdjur i skolan eller i andra sammanhang.

Här i Lärarrummet hittar du en övningsbank med övningar som är uppdelade utifrån tema och metodik. 

I lärarrummet hittar du också information om våra lärarfortbildningar samt mer information om vår fysiska elevlektioner som kallas "rovdjursskolor" och hur du bokar dessa. 

Klassrummets innehåll

Klassrummet är till för elever och barn som är intresserade av rovdjur.

Här finns fakta i form av lättlästa texter, samt bilder, filmer, ljud och e-lektioner. Här finns också mer lättsamma moment som pyssel, spel och quiz.

För den som inte hittar svar på sina frågor i texterna finns möjlighet att ställa sin egen fråga via funktionen "Fråga forskarna". 

Vilka är vi som gjort Rovdjursskolan?

Rovdjurscentret De 5 Stora är en stiftelse som arbetar med spridning av allsidig och faktabaserad rovdjursinformation. Verksamheten finansieras av egna intäkter samt bidrag från Naturvårdsverket och andra stiftelser. 

Knutna till Rovdjurscentret finns en lång rad intresseorganisationer som är berörda av rovdjur. Vi samarbetar också med forskare, centrumbildningar och myndigheter.

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist