Övningar för skolan

Här hittar du kostnadsfria övningar att ladda ner. Övningarna är uppdelade på olika ämnesområden och metodiker, samt årskurser. Många övningar går att anpassa så att de passar de flesta grupper och åldrar.

Många övningar kräver ingen förkunskap av dig som ledare, medan andra kräver att du är lite insatt i ämnet. Till dessa övningar finns en vägledning att läsa innan man utför övningen. På webbplatsen www.de5stora.com finns också mer fördjupande fakta för vuxna om rovdjuren och samhället. 

Två vargar i snö
Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Jakt och rovdjur Biologisk mångfald och ekosystem

Alla vet

Den här övningen passar bra både som en uppstartsövning och som en repetition. Deltagarna delar med sig av sin egen kunskap om rovdjur och lär av varandra.
Läs mer & ladda ner
Alla rovdjur
Självständigt elevarbete Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap

Artfaktablad att skriva ut

Här kan du printa ut artfaktablad som täcker grundläggande fakta om de fem stora rovdjuren. De är extra bra att använda om alla elever inte har tillgång till datorer när de ska arbeta med rovdjur.
Läs mer & ladda ner
Blåmes
Diskussion/aktivt lyssnande Självständigt elevarbete Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Biologisk mångfald och ekosystem

Artjakt

En utomhusövning där deltagarna lär sig olika arter/grupper och får en förståelse för hur arter påverkar varandra i ekosystemet.
Läs mer & ladda ner
Renhuvud
Studiebesök/bjud in Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Rennäring och rovdjur Tamdjur och rovdjur

Att ha tamdjur i områden med rovdjur

Besök eller bjud in en tamdjursägare för att ge eleverna inblick i hur det är att ha tamdjur i områden med rovdjur.
Läs mer & ladda ner
Trädstammar
Studiebesök/bjud in Årskurs 7-9 Biologisk mångfald och ekosystem

Att jobba med biologisk mångfald

Deltagarna får inblick i hur det kan vara att jobba med bevarande av biologisk mångfald genom att ni gör ett besök eller bjuder in någon som arbetar med dessa frågor.
Läs mer & ladda ner
Barn hand i hand
Självständigt elevarbete Utomhusövningar Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Historia och rovdjur

Berättarvandring

Deltagarna får samtidigt som gruppen förflyttar sig återberätta korta föredrag om rovdjur för de andra grupperna och lyssna de andras föredrag.
Läs mer & ladda ner
Huggormar
Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Rädsla och rovdjur

De första intrycken

Deltagarna får titta på bilder för att undersöka sina spontana reaktioner gentemot olika arter och uppmärksamma att spontana reaktioner inte alltid grundar sig på saklig information om djuret.
Läs mer & ladda ner
Disig korp
Självständigt elevarbete Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Demokrati och rovdjursförvaltning

Fakta eller påstående - sant eller falskt?

Deltagarna får leta reda på svaren till olika frågor och jämföra de svar man hittat med de andra deltagarnas svar. Övningen belyser hur svårt det kan vara att skilja på påstående och fakta och att veta vad som är sant eller falskt.
Läs mer & ladda ner
Varg bakom snöiga grenar
Självständigt elevarbete Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap

Fallen i byn Vargvattnet - vilka djur i byn?

Deltagarna ska utifrån olika fallbeskrivningar försöka lista ut vilket djur som varit framme i varje enskilt fall.
Läs mer & ladda ner
Lodjursspår i snö
Diskussion/aktivt lyssnande Film Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Demokrati och rovdjursförvaltning För de yngre

Film: Hur räknar man lodjur?

Här får deltagarna titta på en film riktad till barn om hur det går till när länsstyrelserna räknar rovdjur. Efter filmen kan man diskutera olika frågeställningar.
Läs mer & ladda ner

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist