Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap För de yngre

Ylorientering

Syfte

Att låta deltagarna på ett lättsamt sätt leva sig in i att vargflockar kommunicerar med hjälp av läten, samt att ge träning i att orientera sig i naturen.

Genomförande

Gruppen delas in i smågrupper. Ta fram en karta över området (befintlig eller rita en egen) och gör en kopia till varje grupp där varje smågrupp får angivet en plats på en karta som just deras grupp ska uppsöka. Vid varje plats finns något som behövs för att göra en gemensam lunch/ fika, t ex vatten, bröd, ved, tändstickor och matingredienser. En grupp tilldelas att hitta den plats där alla ska återsamlas när de väl hittat sin sak.

Innan grupperna ger sig iväg på "jakt" kommer de överens om ett varsitt gruppläte som ska markera att de hittat sin plats och sak. När en smågrupp har hittar sin kontroll ylar de sitt läte för att förmedla detta till de andra grupperna. Den smågrupp som tilldelats rastplatsen lockar till sig de grupper som hittat sina kontroller genom sitt valda läte.

När alla hittat sina saker och återsamlats fikar man och prata om:

Hur går det till när vargar jagar? Oftast de vuxna som jagar och valparna väntar på en samlingsplats. När valparna blir äldre följer de med och lär sig jaga.

Vilka olika läten kan vargar göra? Yl innan och efter jakt, yl för att skrämma bort andra vargar, yl för att lokalisera varandra. De kan också gnälla, morra och skälla. Att de skäller är dock inte så vanligt. 

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist