Studiebesök/bjud in Årskurs 7-9 Biologisk mångfald och ekosystem

Att jobba med biologisk mångfald

Syfte

Övningen syftar till att ge deltagarna kunskap om vad biologisk mångfald är och vad som gynnar respektive hotar den, samt att ge inblick i hur det kan vara att jobba med bevarande av biologisk mångfald. Genom att bjuda in flera personer från olika yrkesgrupper och intresseorganisationer kan man belysa att många har detta som mål - men kanske på olika vis. 

Övningen kan beröra diskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt, samt också källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

Genomförande

Gör ett besök hos eller bjud in någon som arbetar med frågor om biologisk mångfald i huvudfokus, t ex någon från WWF eller Naturskyddsföreningen. Tamdjursägare, fäbodbrukare, viltförvaltare och skogsbruket har också ofta som delmål att uppnå biologisk mångfald genom sin verksamhet.

Be personen att beskriva hur de resonerar kring biologisk mångfald och hur de konkret arbetar med dessa frågor. 

Genom att bjuda in flera olika personer så har ni möjlighet att jämföra deras resonemang och yrken. Vad är lika och olika i deras resonemang?

Även Länsstyrelsens personal kan bjudas in då deras roll är att främja biologisk mångfald men samtidigt ta hänsyn till medborgarnas intressen - vilket ibland kan medför komplexa intressekonflikter.

För att få ut så mycket som möjligt av ett studiebesök eller en inbjudning är det viktigt att förbereda eleverna med grundkunskap om rovdjur samt gärna frågor besöket. Det finns fakta om rovdjuren och biologisk mångfald i "Klassrummet". Fördjupande fakta för äldre elever eller dig som ledare finns på www.de5stora.com

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist