Självständigt elevarbete Utomhusövningar Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Historia och rovdjur

Berättarvandring

Syfte

Övningen syftar till att på ett engagerande sätt öka deltagarnas kunskap om rovdjuren samt att träna deltagarna att lyssna aktivt och att muntligt presentera fakta. 

Övningen lämpar sig väl som en förflyttningsövning där man som ledare kan göra förflyttningen till ett läromoment. 

Genomförande

Gruppen delas upp i smågrupper. Ledaren tar med sig en grupp A, går bort ett stycke och stannar inom synhåll men inte hörhåll för de andra grupperna.

Ledaren berättar ett "miniföredrag" för grupp A och går sedan vidare - dock inte längre bort än att du fortfarande är inom synhåll från grupp A:s position. Grupp A kallar till sig grupp B och återberättar vad de fick höra av dig som ledare. De får gärna berätta med egna ord.

Efter det återberättat för grupp B står grupp A kvar och inväntar grupp C medan grupp B kommer till dig. Grupp B får då ett nytt föredrag av dig som ledare, de stannar kvar på sin plats och återberättar för alla grupper som passerar dem vad du berättat för dem. 

Så småningom har alla grupper passerat A som då själva får börja gå för att höra vad grupp B, C, D osv har att berätta.

OBS. Alla grupper återberättar bara sin egen fakta. Ingen grupp behöver memorera de andras.

I slutet av vandringen samlas alla grupper och man kan kort summera övningen och ämnet. Vad tänker de om det de har fått höra om? Var det roligt att få berätta något man hört om? Adderade de något de kunde själva?

TIPS!
• Håll "miniföredragen" korta.
• Att de deltagare som väntar på sin tur innan de får börja gå, samt de som kommit fram till slutstationen av vandringen, gärna får ha någon liten uppgift att göra i väntan på sin tur.

Exempel på miniföredrag finns att ladda ner nedan, men ett miniföredrag kan också vara något så enkelt som hur många det finns av varje rovdjur i Sverige eller ett fakta om vad varje art äter. För yngre barn kan det vara bra om de får en bild att visa om det de ska berätta. Tex en bild på ett rådjur om de ska berätta att lodjur äter rådjur.

Den som vill kan lätt anpassa denna övning till ett speciellt ämnesområde till exempel "renar och rovdjur" eller "demokrati och rovdjur". 

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist