Självständigt elevarbete Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Demokrati och rovdjursförvaltning

Instuderingsfrågor: Demokrati och förvaltning

Syfte

Syftet med övningen är att öka deltagarnas kunskaper om hur rovdjursförvaltningen i Sverige fungerar. Övningen faller in under läroplanens mål och aktuella samhällsfrågor som rör biologi samt vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas.

Genomförande

Låt deltagarna arbeta med instuderingsfrågorna på egen hand eller i grupp. Grundläggande information hittar de på faktasidorna i "Klassrummet". Fördjupande information för äldre elever finns också på Rovdjurscentrets huvudsida www.de5stora.com

Det finns även ett facit att ladda ner till dig som ledare.

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist