Vargens föda

Älg är favoritmaten

Vargen äter mest älg. Oftast är det unga älgar som de jagar eftersom de är lättare att jaga än fullvuxna. Vargen äter även andra mindre djur, till exempel rådjur och harar. De kan också ibland döda våra tamdjur, till exempel får.

Vargar kan jaga i flock men eftersom flocken består av föräldrarna och valparna, och eftersom valparna inte kan följa med på jakten medan de är små så är det oftast föräldrarna som jagar. 

Älg står högt upp på vargens meny!  -  © Stephan Gäfvert

Älg står högt upp på vargens meny!

Skippar mellanmålen

När en varg dödat ett byte kan de äta mycket kött på en gång. Då kan de äta 8-9 kilo kött på en enda dag. Fast sen kan de gå utan mat i många dagar - eller flera veckor om så behövs.

Ofta äter vargar upp hela bytet. Bara klövar och lite päls blir kvar. Men om en varg blir störd och känner sig otrygg kan de lämna ett byte nästan orört. Då blir det mycket mat åt andra djur, till exempel rävar och fåglar.

  -  © Magnus Elander

Vet du hur många älgar en vargflock äter på ett år?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist