Självständigt elevarbete Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap

Frågesport: Svåra rovdjursord

Syfte

Syftet med övningen är att deltagarna lär sig några av de ord och termer som ofta förekommer i rovdjursdebatten.

Genomförande

Övningen är utformad som en frågesport. Låt deltagarna på egen hand fundera över vad de tror orden betyder. Varje deltagare kan sedan rätta sin egen tipsrad med hjälp av utskrivna facit eller genom att du som ledare går igenom rätt svarsalternativ.

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist