Utomhusövningar Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Rädsla och rovdjur

Levande snitsel

Syfte

Syftet med övningen är att ge deltagarna tillfälle att vara ensamma i skogen och reflektera över om hur de upplever skogen, samt att reflektera över om de är rädda för skogen. 

Är de rädda överhuvudtaget? Vad de är mest rädda för i så fall? Är det troligt att något skulle hända dem i skogen?

Genomförande

Övningen finns som två alternativ beroende på ålder och mognadsgrad hos deltagarna:

Alternativ 1. är bäst att genomföra på vintern med snö. Under sommarhalvåret bör man ha en stig att följa. Det är också lämpligt att alla har sittunderlag med sig.

Gruppen startar vandringen under tystnad men lämnar kvar en deltagare med klocka på startpunkten. Med mellanrum på ca 100 m sätter ledaren ut deltagarna på lämpliga platser så att de inte kan se de övriga deltagarna. Till slut är det bara ledaren kvar.

Den som stannade kvar vid startpunkten tar tid. Efter ca 15 minuter börjar hen gå och plockar efterhand upp de utplacerade deltagarna, som ansluter sig till det tysta ledet som växer till dess man når ledaren. Ledaren kan under tiden ha gjort upp en eld eller är på en annan trevlig samlingsplats.

Under tiden som deltagarna sitter ensamma ska de lyssna, titta, låta tankarna komma och gå som de vill och fundera över hur de upplever skogen. 

Viktigt: Tystnad från övningens start till slut. De som börjar gasta är oftast de som är ängsliga för att vara ensamma med skogen. 

Alternativ 2. innebär att man tar en promenad i skogen med en slutpunkt där övningen avslutas. Låt deltagarna gå parvis och uppmana dem att berätta för varandra hur de upplever naturen. Vad ser de, vad hör de? Är de rädda för i något? 

Vid den efterföljande samlingen inbjuds deltagarna att berätta om sina upplevelser och tankar. Vilka erfarenheter finns i gruppen? Finns något de är rädda för i skogen? Varifrån kommer rädslan? Hur kan man hantera rädslan? Är de rädda för rovdjur?

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist