Film Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap

Faktafilmer om rovdjur

Syfte

Syftet med våra korta faktafilmer om rovdjuren är att på ett lättsamt och interaktivt sätt öka kunskapen om de stora rovdjuren i Sverige.

Genomförande

Filmerna är några minuter långa och tar upp grundläggande kunskaper om rovdjuren. Filmerna kan användas som ett fristående moment, men kan också med fördel användas som en del i ett större lektionskoncept. Till exempel kan man inleda med att titta på filmerna för att sedan göra våra interaktiva e-lektioner och som avslut kan deltagarna skriva egna fakta om rovdjuren.

Länkar till filmerna

Film om vargen

Film om lodjuret

Film om järven

Film om björnen

Film om människan och rovdjuren

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist