Film Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap

Faktafilmer om rovdjur

Syfte

Syftet med våra korta faktafilmer om rovdjuren är att på ett lättsamt och interaktivt sätt öka kunskapen om de stora rovdjuren i Sverige.

Genomförande

Filmerna är några minuter långa och tar upp grundläggande kunskaper om rovdjuren. Filmerna kan användas som ett fristående moment, men kan också med fördel användas som en del i ett större lektionskoncept. Till exempel kan man inleda med att titta på filmerna för att sedan göra våra interaktiva e-lektioner och som avslut kan deltagarna skriva egna fakta om rovdjuren.

Länkar till filmerna

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist