Självständigt elevarbete Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap

Frågeformulär om stora rovdjur

Syfte

Syftet med övningen är att deltagarna får ökad kunskap om de stora rovdjurens biologi och förstår vilka likheter och skillnader som finns mellan arterna.  

Genomförande

Skriv ut frågeformuläret och låt deltagarna arbeta med det enskilt eller i grupp. Gå igenom svaren tillsammans och låt det bli en lärandeprocess.

Man kan även välja att låta deltagarna själva leta reda på svaren bland faktasidorna i "Klassrummet". Det finns också lättlästa faktablad i PDF-format att skriva ut i övningen "Artfaktablad att skriva ut"

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist