Diskussion/aktivt lyssnande Värderingsövningar Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Demokrati och rovdjursförvaltning

Vad är ett vargliv värt?

Syfte

Syftet med övningen är att synliggöra olika åsikter om rovdjurens närvaro, och kan användas för att ge möjligheter till personliga ställningstaganden och framhålla betydelsen av sådana. Eleven tränas i att använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.

Övningen syftar också till att förstå problematiken med att värdera liv - rovdjur som tamdjur - och att det finns en svårighet att prioritera i förvaltningen när man ska kompromissa om dessa.

Bakgrund

En hund är ofta en kär familjemedlem och därför väcker det starka känslor när hundar angrips av rovdjur. Antalet angrepp varierar, men brukar vara cirka 30-50 angrepp per år. Vargen står vanligtvis för de flesta angreppen eftersom hundar betraktas som andra vargar och därmed konkurrenter.

Om det sker upprepade angrepp på hundar i ett och samma område och om angreppen bedöms orsakas av samma varg/vargar kan skyddsjakt beviljas. En del tycker att det borde räcka med att en varg angriper en hund en gång för att skyddsjakt ska beviljas medan andra tycker att angrepp på lösa hundar inte borde vara en anledning till skyddsjakt överhuvudtaget.

Genomförande

Be alla deltagarna att skriva på en lapp hur många hundar en varg måste döda innan det är ok att vargen skjuts. Var noga med att de inte diskuterar med varandra innan de skriver sin siffra!

Sammanställ svaren och visa visuellt genom till exempel ett stapeldiagram eller läs upp några av svaren och diskutera:


Vad hade de flesta valt? Tyckte alla lika? Skilde det sig mycket åt inom gruppen? Vill någon berätta hur de tänkte? Tyckte någon att det berodde på situationen? Spelar det någon roll att vargen är en hotad art? 

Övningen visar på så vis svårigheten för myndigheter att veta när det är rimligt att bevilja skyddsjakt eller inte. Gruppen kan fortsätta diskutera andra djur, till exempel får och renar?

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist