Självständigt elevarbete Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap

Rätt påstående - rätt djur

Syfte

Syftet med övningen är att öka deltagarnas kunskap om de stora rovdjuren.

Genomförande

Skriv ut övningens formulär. Låt deltagarna dra streck mellan påstående och art.

För att öka elevens förmåga att självständigt söka information kan denna övning med fördel göras genom att deltagarna får söka information i "klassrummet".

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist