Diskussion/aktivt lyssnande Värderingsövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Rädsla och rovdjur

Vad är du mest rädd för?

Syfte

Syftet med övningen är att synliggöra olika rädslor, samt kan användas för att ge möjligheter till personliga ställningstaganden och framhålla betydelsen av sådana.

Övningen ger möjlighet till att reflekterar över rovdjurens egentliga farlighet.

Genomförande

Övningen är en värderingsövning av typ fyra-hörn-övning. Varje deltagare tar ställning med sin kropp genom att ställa sig på vald markering (skriv de olika alternativen på papper och lägg på golvet).

Innan någon väljer ställe är det noga att alla i gruppen först fattat ett eget beslut och valt ett av alternativen. Låt sedan deltagarna som hamnat på samma punkt berätta för varandra varför de valt som de gjort. Avsluta med att grupperna får berätta vad de pratat om.

Frågeställning: Vad är du mest rädd för av följande alternativ?

- Att cykla längs en hårt trafikerad bilväg
- Att bli attackerad av rovdjur
- Att gå hem genom själv då det är mörkt
- Att bli stucken av ett bi på sommaren 

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist