Studiebesök/bjud in Årskurs 7-9 Demokrati och rovdjursförvaltning

Hur fungerar rovdjursförvaltningen?

Syfte

Sverige har lovat att bevara rovdjuren men samtidigt ska det inte påtagligt försvåra för näringar eller människor. Så lyder Sveriges rovdjurspolitik i korthet. Rovdjursförvaltningen har många olika aspekter att förhålla sig till. Lagar och konventioner som säger att vi måste bevara rovdjuren samtidigt som hänsyn ska tas till många olika näringar och medborgares åsikter. Övningen syftar till att öka förståelsen och kunskapen om hur rovdjursförvaltningen fungerar.

Övningen ger möjlighet att diskutera det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, regioner och stat använder skattemedel till, samt också vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas.

Genomförande

Bjud in eller besök någon som arbetar med rovdjursförvaltning, exempelvis en rovdjursansvarig från en länsstyrelse.

För att få ut så mycket som möjligt av ett studiebesök eller en inbjudning är det viktigt att förbereda eleverna med grundkunskap om rovdjur och rovdjursförvaltning. Det finns fakta om rovdjuren i "Klassrummet". Mer fördjupande fakta finns på www.de5stora.com 

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist