Självständigt elevarbete Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Historia och rovdjur

Rovdjuren i myter och sägner

Syfte

Övningen syftar till att reflektera över kring uppkomsten av vår syn på rovdjuren. Övningen kopplar till läroplanens mål om att kunna analysera en fråga ur historiskt, samt även skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Genomförande

Rovdjuren har alltid funnits i människan omgivning och de figurerar i många sägner, myter, sagor och historier. Det som berättats har ibland varit sant, ibland falskt. I berättelser har rovdjuren ibland varit beundrade för sin styrka eller listighet - men oftast har rovdjuren setts som något skrämmande och farligt.

I denna övning finns några olika påståenden om rovdjuren, följt av några frågor. Låt deltagarna själva ta reda på svaren, enskilt eller i grupp, och diskutera sedan i helgrupp vad de kommit fram till.

Övningen består av tre uppgifter. Gör en eller flera, alternativt låt deltagarna göra olika uppgifter.

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist