Pyssel Självständigt elevarbete Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap

Gör egna spår

Syfte

Syftet med övningen är att deltagarna lär sig de stora rovdjurens spår, samt att väcka intresse för fortsatt arbete om rovdjur.

Genomförande

Skriv ut mallarna som finns att ladda ner nedan. Rita över dem på en OH-plast eller annat styvt material och skär sedan ut spåren.

Låt sedan deltagarna trycka sina egna rovdjursspår genom att använda mallarna och färg. Spåren kan tryckas på papper, tyg eller trä. Välj lämplig färg efter material. 

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist