Självständigt elevarbete Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Biologisk mångfald och ekosystem

Instuderingsfrågor: Rovdjur och biologisk mångfald

Syfte

Syftet med övningen är att öka deltagarnas kunskap om biologisk mångfald och vad som hotar den samt rovdjuren roll i ekosystemet.

Genomförande

Låt deltagarna arbeta med instuderingsfrågorna på egen hand eller i grupp. Grundläggande information hittar de på faktasidorna i "Klassrummet". Fördjupande information för äldre elever och dig som ledare finns på Rovdjurscentrets huvudsida www.de5stora.com, men även på olika intresseorganisationers och myndigheters hemsidor. 

Gå igenom svaren tillsammans. Det finns ett facit med övergripande svar att ladda ner till dig som ledare.

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist