Tamdjur och rovdjur

Ibland angrips tamdjur

Även om rovdjuren mest äter vilda djur så angriper de ibland tamdjur. Oftast är det får som angrips - men ibland också kor, getter och vid något enstaka tillfälle hästar. Antalet tamdjur som angrips varierar från år till år, men det brukar vara cirka 300-500 djur per år.

I Sverige finns 600 000 får, så totalt sett är det inte så många får som angrips. Men för den som drabbas är det ett stort problem. Man kan få ersättning för skadade och dödade djur, men ibland kan man förlora pengar på det ändå. Dessutom så är det jobbigt att se sina djur skadade och dödade. Många tamdjursägare är oroliga att deras tamdjur ska bli angripna och har svårt att slappna av och att sova. Det finns tamdjursägare som slutar ha tamdjur för att de tycker att det blir för jobbigt att ta hand om dem när det finns stora rovdjur i närheten. 

Oftast är det får som angrips av rovdjur. Varg och lodjur är de arter som angriper flest tamdjur.  -  © Staffan Widstrand

Oftast är det får som angrips av rovdjur. Varg och lodjur är de arter som angriper flest tamdjur.

Kan man skydda sina tamdjur?

Lika länge som vi har haft tamdjur har det också funnits rovdjur. Det bästa för att skydda sina djur är att passa dem, men ingen tamdjursägare har möjlighet att passa dem hela tiden. Ett annat bra sätt för att hålla rovdjuren borta är att sätta upp en viss typ av elstängsel. Sådana stängsel kan man få bidrag för, man behöver alltså inte betala allting själv utan staten betalar en del. Men det är inte alla områden som det fungerar att sätta upp sådana stängsel på. För att stängslen ska fungera på rätt sätt behöver man också lägga en hel del tid på att sköta det.

Att ta in djuren på natten är också ett bra skydd, men har man många djur så är det inte möjligt. Det finns även hundar som är bra på att vakta tamdjur, så det kan vara ett alternativ för vissa tamdjursägare. 

Om tamdjur angrips eller är på väg att angripas så får man skrämma bort eller döda rovdjuret.  -  © Staffan Widstrand

Om tamdjur angrips eller är på väg att angripas så får man skrämma bort eller döda rovdjuret.

Rovdjur och fäbodbruk

Fäbodbruk = betande djur i skogen 

Förr flyttades tamdjuren till skogen på sommaren för att de skulle beta där istället för hemma på gården. På gården skulle man odla mat åt människor och vintermat åt djuren.

De som tog hand om djuren bodde i en liten stuga som kallades fäbod. De passade djuren och mjölkade dem. Sedan gjorde de ost och andra produkter av mjölken. Det fanns inga andra sätt att förvara mjölken på eftersom man inte hade kylskåp på den tiden.

Det finns nästan inga fäbodar kvar

Nu finns nästan inga fäbodar kvar. Fäbodarna försvann i början av 1900-talet. Då startades mejerier som kunde kyla mjölken och det blev också populärt att ha större bondgårdar med fler djur som hölls kvar i hagar runt gården.

Idag är det alltså mycket ovanligt att tamdjur betar i skogen. Eftersom antalet djur som betar i skogen har minskat så har det förändrat hur skogen ser ut. Det finns växter, insekter, svampar och fåglar som trivs bra där det betar djur. Dessa arter har minskat när skogens utseende har förändrats. 

Bevara fäbodarna

Eftersom fäbodarna var så vanliga förr är de en del av vår svenska kultur. Många vill bevara de få fäbodar som finns kvar, och helst också öka antalet. 

Att sköta en fäbod är ett speciellt jobb och inte helt lätt. Om det finns rovdjur som kan angripa djuren när de betar i skogen är det ännu svårare. Många fäbodbrukare är oroliga för om det ska gå att ha tamdjur på skogen i framtiden om rovdjuren ökar. I allafall om de inte får hjälp från staten med att sköta djuren och fäbodarna.

Hur många tamdjur angrips av rovdjur?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Vilken sorts tamdjur angrips oftast?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist