Studiebesök/bjud in Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Rennäring och rovdjur Tamdjur och rovdjur

Att ha tamdjur i områden med rovdjur

Syfte

Sverige har lovat att bevara rovdjuren men samtidigt ska det inte påtagligt försvåras att bedriva tamdjursnäring. Många elever saknar kunskap om hur tamdjurshållning går till och det kan då vara svårt att leva sig in i på vilka vis rovdjuren kan påverka tamdjursägare. Denna övning syftar till att ge eleverna inblick i hur det kan vara att ha tamdjur i områden med rovdjur. 

Genomförande

Om möjligt besök en tamdjursägare där denne visar hur det går till att sköta djuren och berättar om hur rovdjuren kan påverka. Om ett besök inte är möjligt kan ett alternativ vara att bjuda in tamdjursägaren till skolan för att berätta och visa bilder.

För att få ut så mycket som möjligt av ett studiebesök eller en inbjudning är det viktigt att förbereda eleverna med grundkunskap om rovdjur samt gärna frågor besöket. Det finns grundläggande fakta om rovdjuren och hur de kan påverka tamdjur i "Klassrummet". På www.de5stora.com finns ännu mer fakta för äldre elever och dig som ledare. 

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist