Självständigt elevarbete Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Jakt och rovdjur

Instuderingsfrågor: Rovdjur och jakt

Syfte

Övningen syftar till att öka deltagarnas kunskap om hur rovdjuren påverkar klövviltet och den mänskliga jägaren. 

Genomförande

Låt deltagarna arbeta med instuderingsfrågorna på egen hand eller i grupp. Grundläggande information hittar de på faktasidorna i "Klassrummet". Fördjupande information för äldre elever och dig som ledare finns på Rovdjurscentrets huvudsida www.de5stora.com, men även på olika intresseorganisationers och myndigheters hemsidor.

Gå igenom svaren tillsammans. Det finns ett facit att ladda ner till dig som ledare.

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist