Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 För de yngre Rädsla och rovdjur

Stora stygga björnen?

Syfte

Syftet med övningen är att deltagarna reflekterar över rovdjurens farlighet och vad människans syn på de olika rovdjursarterna egentligen grundar sig på. Övningen ger möjlighet till att reflektera över skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Genomförande

Läs högt upp diskussionsfrågorna en och en och diskutera i helgrupp. Var noga med att alla som vill komma till tals får göra det.

För yngre deltagare kan man göra övningen mer praktisk istället för att diskutera frågorna. Lista tillsammans sagor där vargen respektive björnen är ond och god. Avsluta med att prata om huruvida det är vanligt att rovdjur angriper människor eller inte.  

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist