Självständigt elevarbete Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Historia och rovdjur

Instuderingsfrågor: Vargens historia

Syfte

Att öka deltagarnas kunskap om vargens historia.

Övningen ger också träning i att självständigt söka information. 

Genomförande

Här finns olika alternativ:

Dela ut instuderingsfrågorna (endast sida 2 i PDF:en) och låt deltagarna svara på frågorna enskilt eller i små grupper. De kan leta information i Klassrummet på den här hemsidan, men också på Rovdjurscentrets huvudsida www.de5stora.com. Texten om vargens historia (sida 1 i PDF:en) kan då fungera som eventuellt facit.

Alternativ två är att eleverna får läsa texten (sida 1 i PDF:en) och sedan svara på frågorna som en del i inlärningsprocessen.

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist