Självständigt elevarbete Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap

Artfaktablad att skriva ut

Här nedanför kan du printa ut lättlästa artfaktablad som täcker grundläggande fakta om de fem stora rovdjuren. De är ofta uppskattade som ett enkelt läromedel. De är extra bra att använda om alla elever inte har tillgång till datorer när de ska arbeta med rovdjur.

Första sidan av faktabladet för lodjur.

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist