Järvens familj

Järvar lever en och en

Järvar lever inte i flockar eller par. Honan och hanen parar sig på våren och sommaren och lever sedan var och en för sig. På vintern föder honan 1-3 som hon tar hand om själv. Ungarna stannar hos henne i knappt ett år innan de letar sig till egna områden.

Ungarna föds i en snölya

Ofta föds ungarna i snölya. I brist på snö kan ungarna också födas under en tät gran eller en stock. När ungarna är nyfödda är de nästan vita, men de blir bruna efter ett tag. Ungarna stannar i snölyan en tid innan de börjar upptäcka världen utanför. Till sommaren är de stora nog att följa med sin mamma på hennes turer och jakter.

Visste du att järvens snölya kan ha över 100 meter långa gångar?  -  © Stephan Gäfvert

Visste du att järvens snölya kan ha över 100 meter långa gångar?

Hemområde 

Järvarnas hemområden varierar i storlek, men är ungefär 670 kvadratkilometer stora för hanar och 170 kvadratkilometer för honor. Järvarna försvarar sina områden mot andra järvar och därför brukar man kalla det för revir. Det händer att järvar slåss med varandra. Längre ner kan du se en film på järvar som är osams.

Ålder

En järv kan bli 15 år i fångenskap men i det vilda lever de sällan så länge. Att leva i naturen är tufft och där dör de av sjukdomar, svält och skador. Den vanligaste dödsorsaken för järvungar är att de blir dödade av andra järvar, och de flesta vuxna järvar dör genom att de blir döda av människor.

  -  © Thomas Atterdal

När föds järvens ungar?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist