Är du en spårexpert?

Här finns 8 bilder på spår från rovdjur. Gissa vem som lämnat spåren efter sig!

Spårlöpa

Vem har gått här?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Röd bajs

Vem har bajsat här?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Rivet i mysrtack

Vem har letat mat?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Spår uppåt

Vems spår?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Tass vinter nr 2

Baktass eller framtass?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Vit spillning

Vem har bajsat?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Spillning med måttstock

Vems bajs?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Lodjursspår i snö

Vems spår?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist