Diskussion/aktivt lyssnande Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Rädsla och rovdjur

För nära

Syfte

Syftet med övningen är att låta deltagarna fundera över vad som är lämpliga avstånd mellan djur och människor, att lära sig om olika tecken på när djur känner sig hotade, samt varför det kan finnas anledning att låta djur som känner sig hotade att vara i fred. Övningen ger också tillfälle till reflektion över hur vi människor själva upplever när någon är nära - och om det kan skilja mellan olika tillfällen.

Bakgrund

Djur upplever ofta människor som ett hot när de närmar sig. Fågeln flyger iväg eller gör höga varningsljud, andra visar sitt missnöje med att gömma sig, lägga öronen bakåt, gnissla tänder, stampa med fötterna, morra eller rulla ihop sig. Flykt är det vanligaste sättet att undkomma en hotsituation, men ibland finns det kanske inte möjlighet till flykt och då går djuret istället till anfall eller visar aggressivitet. Innan ett anfall ger de ofta varnande signaler.

Genomförande

Steg 1. Introducera begreppet "obehag genom trängsel" för deltagarna genom att be en av deltagarna att ställa sig upp. Närma dig honom/henne och be personen att säga till när han/hon tycker att avståndet känns för litet. Hur långt blev avståndet?

Ställ sedan frågor om avstånd till hela gruppen, t ex:
- Tillåter de främlingar komma lika nära som vänner och familj?
- Hur känner de sig i ett trångt utrymme fyllt med främlingar, t ex en hiss?
- Vilka kroppsliga reaktioner kan man få av obehag vid trängsel? Handsvett, nervositet, undvikande av ögonkontakt osv?

Steg 2. Introducera sedan tanken att djur också kan känna obehag av att främlingar närmar sig och diskutera varför. Kan t ex vara rädsla för att bli uppäten, skydda ungar eller konkurrens om mat, boplats eller partner.

Steg 3. Fortsätt att diskutera om de kan komma på några situationer då djur är extra känsliga för störningar (vid mat, om den har ungar, om det är inträngda, vid extrema väder, parningstider osv). Diskutera också om vilka egenskaper eller omständigheter som skulle kunna göra djuren mindre rädda, t ex förmåga att snabbt fly, att vara en stor grupp, att ha vant sig vid människor etc.

Steg 4. Diskutera sedan hur olika djurarter visar att man kommit för nära. Ta upp de stora rovdjuren, men gärna också några andra arter, t ex älg, kanin och fiskmås. Vad kan hända om man inte kan tolka dessa signaler? Fakta om rovdjursmöten finns i "Klassrummet".

Steg 5. Avsluta med att diskutera varför man inte ska störa djur (de kan lämna sina ungar, få störd häckning, göra sig illa när de flyr eller gå till anfall, eller att det är rent etiskt fel). Hur kan man undvika att störa djur när man är i naturen, t ex undvika att gå för nära bon och ungar och att inte reta djuren i onödan genom att vara högljudd.

Övrigt

Den här övningen är framtagen i samarbete med Skogen i Skolan. 

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist