Självständigt elevarbete Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Rennäring och rovdjur

Instuderingsfrågor: Rovdjur och renar

Syfte

Syftet med övningen är att öka deltagarna kunskap om de problem som rovdjuren kan orsaka rennäringen och den konflikt som då kan uppstå mellan renägare och rovdjur. Övningen ger också träning i att självständigt söka information.

Genomförande

Låt deltagarna arbeta med instuderingsfrågorna på egen hand eller i grupp. Grundläggande information hittar de på faktasidorna i "Klassrummet". Fördjupande information för äldre elever och dig som ledare finns på Rovdjurscentrets huvudsida www.de5stora.com, men även på olika intresseorganisationers och myndigheters hemsidor.

Gå igenom svaren tillsammans. Det finns ett facit att ladda ner till dig som ledare.

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist