Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Jakt och rovdjur Biologisk mångfald och ekosystem

Alla vet

Syfte

Att deltagarna delar med sig av sin egen kunskap om rovdjur och lär av varandra. Övningen visar att man tillsammans vet mycket om ett ämne.

Som uppstartsövning kan den väcka nyfikenhet på temat rovdjur. Den visar deltagarna att man tillsammans vet mycket om ämnet, samtidigt som det framkommer vad man kanske vill veta mer om. Som repetitionsövning får eleverna gemensamt försöka minnas vad de lärt sig hittills.

Genom övningen får ledaren också inblick i deltagarnas kunskapsnivå, vilket kan vara värdefullt för det fortsatta arbetet.

Genomförande

Hela gruppen samlas (gärna i en ring) och sedan går ordet runt till var och en som berättar en sak som de vet om något av de stora rovdjuren. Du som ledare kan skriva ner alla saker som sägs. Genom att skriva på ett stort papper eller tavla fås en bra överblick.

Ett tips är att du som ledare kan börja säga en sak som du vet om rovdjur. Välj med fördel något enkelt, till exempel at björnen är brun eller att vargen ser nästan ut som en hund. På så vis kommer gruppen igång och ingen behöver bli nervös över att inte kunna säga något.

Om övningen görs som en introduktionsövning och någon av deltagarna berättar något som du vet inte stämmer kan man säga något i stil med - "Vad intressant, har du lärt dig det? Det ska vi prata mer om sen och se om det finns andra fakta om det också..." och så kan man komma tillbaka till detta påstående senare då gruppen börjar lära sig mer om rovdjuren.

När alla som vill säga har sagt något om rovdjuren så går man gemensamt igenom det som berättats. Vad skulle deltagarna vilja veta som inte står med?

Om övningen görs som en repetitionsövning kan man gärna sammanställa den kunskap som deltagarna nämner på ett fint och överskådligt sätt som kan sparas på klassrummets vägg eller dyl en tid framåt.

Denna övning kan lätt anpassas till olika ämnen om rovdjur genom att be deltagarna att säga en sak som de vet om till exempel renar & rovdjur, hundar & rovdjur eller jakt & rovdjur.

Övningen kan göras både utomhus och inomhus.

  -  © Stephan Gäfvert

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist