Självständigt elevarbete Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap För de yngre

Rovdjursspelet - ett brädspel

Syfte

Att på ett lättsamt sätt väcka elevernas intresse för rovdjur, samtidigt som de lär sig lite om de olika arterna.

Genomförande

Den här övningen innehåller ett spel som eleverna kan spela själva. Spelplanen består av rovdjursspår som spelarna flyttar sig mellan. Till varje arts spår finns tolv olika kort med instruktioner på.

Börja med att skriva ut pdf-dokumentet som finns att ladda ner nedan. Det innehåller spelplan, kort och spelregler. På första sidan av dokumentet visas de olika spåren och vilka rovdjur de tillhör. Den sista sidan kan användas för att sortera korten från de olika arterna i olika högar.

Spelplanen (som är på två sidor i dokumentet) kan gärna kopieras över på ett hårdare papper i A3. Sidorna med korten (en sida för varje art) kan också kopieras/skrivas ut på hårdare papper och/eller plastas in för att hålla bättre. Om man vill kan man skriva ut eller kopiera varje arts sida i en egen färg, så att de olika arternas kort kan kännas igen lättare. Klipp sedan ut alla korten.

För att kunna spela spelet behövs också en tärning och spelpjäser.

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist