Spår och spårtecken efter lodjur

Flera lodjursspår i snö

Lodjurens har precis som vargen fyra tår, men spåret är mindre och rundare än vargens. De två mittersta tårna sitter också olika långt upp. Eftersom lodjur kan dra in sina klor så ser man inte alltid klomärken i deras spår.

Storleken för ett lodjursspår ligger mellan 7-10 cm. Framtassen är något större än baktassen.

Lodjursspillning

Lodjurets spillning ser oftast ut som en brun eller svart korv, kanske som en stor kattspillning. Precis som katter så gräver lodjur ibland ner sin spillning, men inte alltid.

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist