Övningar för skolan

Här hittar du kostnadsfria övningar att ladda ner. Övningarna är uppdelade på olika ämnesområden och metodiker, samt årskurser. Många övningar går att anpassa så att de passar de flesta grupper och åldrar.

Många övningar kräver ingen förkunskap av dig som ledare, medan andra kräver att du är lite insatt i ämnet. Till dessa övningar finns en vägledning att läsa innan man utför övningen. På webbplatsen www.de5stora.com finns också mer fördjupande fakta för vuxna om rovdjuren och samhället. 

Två vargar i snö
Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Jakt och rovdjur Biologisk mångfald och ekosystem

Alla vet

Den här övningen passar bra både som en uppstartsövning och som en repetition. Deltagarna delar med sig av sin egen kunskap om rovdjur och lär av varandra.
Läs mer & ladda ner
Blåmes
Diskussion/aktivt lyssnande Självständigt elevarbete Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Biologisk mångfald och ekosystem

Artjakt

En utomhusövning där deltagarna lär sig olika arter/grupper och får en förståelse för hur arter påverkar varandra i ekosystemet.
Läs mer & ladda ner
Barn hand i hand
Självständigt elevarbete Utomhusövningar Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Historia och rovdjur

Berättarvandring

Deltagarna får samtidigt som gruppen förflyttar sig återberätta korta föredrag om rovdjur för de andra grupperna och lyssna de andras föredrag.
Läs mer & ladda ner
Vargflock
Utomhusövningar Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap För de yngre

Bygga vargfamilj

Övningen syftar till att genom kreativt skapande levandegöra familjelivet hos en vargflock och att sätta djurens beteende och behov i relation till människans.
Läs mer & ladda ner
Huggormar
Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Rädsla och rovdjur

De första intrycken

Deltagarna får titta på bilder för att undersöka sina spontana reaktioner gentemot olika arter och uppmärksamma att spontana reaktioner inte alltid grundar sig på saklig information om djuret.
Läs mer & ladda ner
Disig korp
Självständigt elevarbete Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Demokrati och rovdjursförvaltning

Fakta eller påstående - sant eller falskt?

Deltagarna får leta reda på svaren till olika frågor och jämföra de svar man hittat med de andra deltagarnas svar. Övningen belyser hur svårt det kan vara att skilja på påstående och fakta och att veta vad som är sant eller falskt.
Läs mer & ladda ner
Lodjursspår i snö
Diskussion/aktivt lyssnande Film Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Demokrati och rovdjursförvaltning För de yngre

Film: Hur räknar man lodjur?

Här får deltagarna titta på en film riktad till barn om hur det går till när länsstyrelserna räknar rovdjur. Efter filmen kan man diskutera olika frågeställningar.
Läs mer & ladda ner
Skugga av människa
Diskussion/aktivt lyssnande Årskurs 7-9 Biologisk mångfald och ekosystem Demokrati och rovdjursförvaltning Möjligheter med rovdjur

Framtidsverkstad - hur kan vi leva ihop?

Deltagarna får skapa visioner och formulera strategier för att på så sätt fundera på vad som behövs om människor och rovdjur ska kunna leva i samma område utan att alltför stora konflikter uppstår.
Läs mer & ladda ner
Uggleunge
Diskussion/aktivt lyssnande Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Rädsla och rovdjur

För nära

Deltagarna får genom olika frågeställningar fundera över vad som är lämpliga avstånd mellan djur och människor under olika förutsättningar och lära sig om olika tecken på när djur känner sig hotade.
Läs mer & ladda ner
Jämthund
Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Hundar och rovdjur

Gissa - varg eller hund?

Deltagarna får titta på bilder och gissa vilka som är hundar och vilka som är vargar.
Läs mer & ladda ner

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist