Självständigt elevarbete Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Tamdjur och rovdjur

Instuderingsfrågor: Rovdjur och tamdjur

Syfte

Syftet med övningen är att öka deltagarnas kunskap om hur tamdjur och tamdjursägare kan påverkas av rovdjur.

Genomförande

Låt deltagarna arbeta med instuderingsfrågorna på egen hand eller i grupp. Grundläggande information hittar de på faktasidorna i "Klassrummet". Fördjupande information för äldre elever och dig som ledare finns på Rovdjurscentrets huvudsida www.de5stora.com, men även på olika intresseorganisationers och myndigheters hemsidor.

Gå igenom svaren tillsammans. Det finns ett facit att ladda ner till dig som ledare.

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist