Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Artkunskap För de yngre

Att smyga som ett lodjur

Syfte

Övningen syftar till att utforska och fundera kring olika djurs sinnen med fokus på hörsel. Vi lever oss också in i djurens liv genom att prova på att smyga som ett lodjur och att prova vår egen hörsel för att se om vi kan lyssna lika bra som ett bytesdjur.

Övningen har läroplanskoppling till bland annat kunskap om djurs egenskaper det övergripande målet att väcka nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Genomförande

Steg 1. Starta med att fundera över vilka sinnen djur använder. Gå över till att fokusera på hörseln. Kupa händerna bakom öronen. Hör vi annorlunda med större öron? Hur ser olika djurs ytteröron ut? Vad använder djuren hörseln till – bytesdjur och rovdjur (lokalisera bytesdjur respektive upptäcka rovdjur)?

Berätta att haren har stora öron för att höra bra. Det har den nytta av när den ska undvika att bli uppäten av rovdjur. Sedan berättar man att lodjuret är ett rovdjur som hör bra. De har den nytta av när den ska leta reda på ett byte. (Lodjur kan höra en ren som gräver i snön på flera hundra meters håll!)

När lodjur jagar smyger de nära sina bytesdjur och gör sedan en snabb spurt. Hinner de inte ifatt djuret så avbryts jakten för de orkar inte springa några långa sträckor. Bytesdjur som ser eller hör lodjuret i tid har alltså goda chanser att komma undan.

Steg 2. Lek sedan följande smyglek:

Stå i en ring. Ett barn är hare (bytesdjur) och står mitt i ringen och blundar/har ögonbindel. I det här fallet använder alltså haren inte sina ögon utan bara hörseln. I vanliga fall använder bytesdjur förstås både och men i den här leken fokuserar vi på hörseln. Övriga deltagare står i ringen runt om och de är lodjur (rovdjur). 

Ett i taget ska lodjuren försöka smyga sig ända fram till haren. Du som ledare pekar på vilket av lodjuren som ska smyga. Om lodjuret lyckas smyga hela vägen fram och klappa haren på axeln byter de plats. Haren blir lodjur och vice versa. Om haren däremot hör något, pekar hen åt det håll ljudet kommer ifrån (men blundar fortfarande) och om hen har lyckats lokalisera det smygande lodjuret får lodjuret backa. Du som ledare pekar då ut en ny smygare. Om den i mitten pekar på något annat än den som smyger, får smygaren fortsätta.

Justera ringstorleken och underlag så att smygandet blir lagom svårt.

Övrigt

Övningen är hämtad från Naturskolan i Örebro.
 

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist