Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap

Spårning i fält

Syfte

Övningen syftar till att öka deltagarnas kunskap om vilda djurs beteende genom egna upplevelser i form av spårning. Övningen ger också träning i enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Bakgrund

Vi vet alla hur en älg och en räv ser ut. De flesta av oss har sett flera av våra vilda djur vid olika tillfällen. Men hur många av oss vet hur djuren lever, vad de gör när de är ostörda och när vi inte ser dem?

Att följa ett spår en vinterdag med lite nysnö är en spännande och lärorik upplevelse som kan skapa större förståelse för vilda djur.

Genomförande

Ni behöver en bra spårbok och ett område där ni tror att vilda djur gärna rör sig. Låt gärna gruppen fundera över var ett sådant område kan finnas och varför de tror att just det området är lämpligt.

Att lära sig känna igen olika djurs spårstämplar går att göra året om men allra lättast är det på snötäckt mark. Optimalt är att spåra två till tre dygn efter ett snöfall; de flesta djur rör sig inte så mycket under och strax efter ett nysnöfall.

Det är bra om man har med sig en erfaren spårare som kan visa och förklara. Om inte någon i gruppen har kunskapen finns det kanske någon i den lokala jaktkretsen eller Naturskyddsföreningen som kan hjälpa er.

All spårning sker baklänges, åt det håll som djuret kom ifrån. Annars är det risk att djuret drivs på flykt, och att ni sedan bara ser ett flyktspår!

Rävspår, rådjursspår och älgspår brukar inte vara svåra att hitta. Dessutom kan man hitta spår efter hare, fåglar, ekorre, hund och katt. Kan man finna ett lo- eller vargspår blir spårningen extra spännande.

Vad har djuret gjort? Markera på en karta. Hur långt har det travat? Vilken gångart har djuret mest använt sig av? Kan ni skilja på spår från fram- och baktassar, höger och vänster? Har djuret gjort något jaktförsök? Efter vad? Hittar ni någon daglega? Försök att sätta er in i djurets situation – hur har djuret tänkt? (Tänker djur?) Skulle du vilja vara i ert djurs ställe?

Övrigt

Den här övningen är hämtad från WWF:s studiematerial ”Att leva med rovdjur”.

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist