Diskussion/aktivt lyssnande Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Demokrati och rovdjursförvaltning

S.G.T. 

Syfte

Syftet med övningen är att diskutera demokrati och ett demokratiskt synsätt med utgångspunkt i rovdjursfrågor. I detta fall att fundera över begreppet S.G.T. och hur det går ihop med vårt sätt att se på demokrati.

Bakgrund

Uttrycket S.G.T. – skjut, gräv och tig –  dyker ibland upp i rovdjursdebatten. Det betyder att man tar lagen i egna händer och dödar ett rovdjur som ställer till problem, eller som man befarar kommer ställa till problem, utan att myndigheterna godkänner och får reda på det. 

Demokrati är svårt och kan leda till att någon grupp eller någon individ inte får sin vilja igenom och därmed känner sig sviken. Någon har sagt att demokrati är majoritetens diktatur över minoriteten!

Genomförande

Fundera över problematiken och samtala om begreppet demokrati med utgångspunkt i till exempel S.G.T. Är S.G.T. ett uttryck för en känsla av vanmakt? Vad innebär ett sådant förhållningssätt som ett försök att lösa problem i relation till demokrati?

Jämför den här frågeställningen med andra attitydfrågor i samhället där demokratins spelregler konkretiseras. Det kan vara till exempel trafikfrågor eller lokala samhällsfrågor.

Vad skulle du göra om dina grannar började prata om S.G.T?

Övrigt

Den här övningen är utformad med inspiration från WWF:s studiematerial ”Att leva med rovdjur”. 

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist