Övningar för skolan

Här hittar du kostnadsfria övningar att ladda ner. Övningarna är uppdelade på olika ämnesområden och metodiker, samt årskurser. Många övningar går att anpassa så att de passar de flesta grupper och åldrar.

Många övningar kräver ingen förkunskap av dig som ledare, medan andra kräver att du är lite insatt i ämnet. Till dessa övningar finns en vägledning att läsa innan man utför övningen. På webbplatsen www.de5stora.com finns också mer fördjupande fakta för vuxna om rovdjuren och samhället. 

Två vargar i snö
Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Jakt och rovdjur Biologisk mångfald och ekosystem

Alla vet

Den här övningen passar bra både som en uppstartsövning och som en repetition. Deltagarna delar med sig av sin egen kunskap om rovdjur och lär av varandra.
Läs mer & ladda ner
Blåmes
Diskussion/aktivt lyssnande Självständigt elevarbete Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Biologisk mångfald och ekosystem

Artjakt

En utomhusövning där deltagarna lär sig olika arter/grupper och får en förståelse för hur arter påverkar varandra i ekosystemet.
Läs mer & ladda ner
Trädstammar
Studiebesök/bjud in Årskurs 7-9 Biologisk mångfald och ekosystem

Att jobba med biologisk mångfald

Deltagarna får inblick i hur det kan vara att jobba med bevarande av biologisk mångfald genom att ni gör ett besök eller bjuder in någon som arbetar med dessa frågor.
Läs mer & ladda ner
Älg äter
Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap Biologisk mångfald och ekosystem För de yngre

Djurens meny - en lek om näringskedjor

Den här leken är ett sätt att visa på hur näringskedjor fungerar, samtidigt som man utför enklare fältstudier.
Läs mer & ladda ner
Skugga av människa
Diskussion/aktivt lyssnande Årskurs 7-9 Biologisk mångfald och ekosystem Demokrati och rovdjursförvaltning Möjligheter med rovdjur

Framtidsverkstad - hur kan vi leva ihop?

Deltagarna får skapa visioner och formulera strategier för att på så sätt fundera på vad som behövs om människor och rovdjur ska kunna leva i samma område utan att alltför stora konflikter uppstår.
Läs mer & ladda ner
Fjällrävar
Självständigt elevarbete Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Biologisk mångfald och ekosystem

Hotade arter i rödlistan

Genom att leta information om arter i rödlistan lär sig deltagarna hur många arter som är rödlistade och vilka hot som finns mot dem.
Läs mer & ladda ner
Järv mellan granar
Självständigt elevarbete Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Biologisk mångfald och ekosystem

Instuderingsfrågor: Rovdjur och biologisk mångfald

Instuderingsfrågor om vikten av biologisk mångfald, om hur rovdjuren kan påverka andra arter och hur vi människor påverkar rovdjur.
Läs mer & ladda ner
Myskoxe
Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Biologisk mångfald och ekosystem För de yngre Artkunskap

Kampen för tillvaron - en lek

Genom lek får deltagarna insikt och förståelse för anpassningen som sker mellan rovdjur och bytesdjur.
Läs mer & ladda ner
Man med pälsmössa
Värderingsövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Biologisk mångfald och ekosystem Demokrati och rovdjursförvaltning

Vem har företräde till naturen?

En värderingsövning som synliggör olika åsikter om människans nyttjande av naturen som resurs, samt ger träning i att självständigt formulera ståndpunkter.
Läs mer & ladda ner
Vem har mest rätt till skogen
Utomhusövningar Värderingsövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Biologisk mångfald och ekosystem Demokrati och rovdjursförvaltning

Vem har mest rätt till skogen?

En värderingsövning som synliggör olika åsikter om skogen som resurs och som ger träning i att självständigt formulera ståndpunkter.
Läs mer & ladda ner

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist