Självständigt elevarbete Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap

Skolbroschyr

Syfte

Denna broschyr innehåller kort information om rovdjuren, deras för- och nackdelar och också en del övningar.

Genomförande

Printa ut broschyren åt deltagarna och låt dem arbeta självständigt eller i grupp.

Övrigt

Broschyren ligger också som en egen rubrik på startsidan så att även eleverna hittar den om de vill lära sig mer om rovdjur.

Broschyren är framtagen med flera av landets länsstyrelser. 

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist