Diskussion/aktivt lyssnande Självständigt elevarbete Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap

Rovdjurspussel - rätt bild med rätt djur

Syfte

Syftet med övningen är att öka deltagarnas kunskap om rovdjur. Övningen fungerar också mycket bra som en repetitionsövning efter att ha arbetet med ämnet rovdjur. 

Genomförande

Skriv ut lapparna från dokumentet nedan. Lägg ut bilderna på lo, varg, järv, björn och människa på ett bord eller på golvet. Deltagarna får sedan lösa rovdjurpusslet genom att lägga rätt bild/påstående på rätt art.

Facit har du som ledare i och med att bilderna ligger i "rätt ordning" i dokumentet.

Du som ledare kan förstås plocka bort lappar eller lägga till egna lappar utifrån kunskap/ålder på deltagarna. Man kan också lägga dit föremål - tex en honungsburk - som komplement till bilder.

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist