Vad kan du om rovdjuren?

Här är 8 stycken frågor om rovdjur. Klicka på det alternativ du tror är rätt och sedan på svara knappen.

I Sverige finns det flest...

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Vilket rovdjur kan dra in sina klor?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Vilka rovdjur kan klättra?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

När fridlystes rovdjuren?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Vilket rovdjur har minst tassar?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Vem har bestämt att vi ska ha rovdjur?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Vad stämmer?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Vilket är ett flockdjur?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist