Diskussion/aktivt lyssnande Årskurs 7-9 Biologisk mångfald och ekosystem Demokrati och rovdjursförvaltning Möjligheter med rovdjur

Framtidsverkstad - hur kan vi leva ihop?

Syfte

Syftet med övningen är att deltagarna funderar på vad som behövs om människor och rovdjur ska kunna leva i samma område utan att alltför stora konflikter uppstår. Inom ramen för det tränas deltagarna i att kunna analysera en fråga ur historiskt, internationellt och etiskt perspektiv, samt att fundera över vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas.

Genomförande

Steg 1. Förutsättningarna ges i form av berättelse eller bild där en situation beskrivs. Välj en konkret första utgångsläge som gruppen är enig om:

  • Exempel 1: En tätort har ett stort antal invånare och en omgivning som är rik på vilt, inklusive rovdjur.
  • Exempel 2: Ett område eller en kommun har blivit utsett som pilotområde för att visa hur rovdjursfrågor kan lösas.

Steg 2A. Skapa visionen – idealläget i bild och text. Beskriv hur den önskvärda situationen skulle se ut där allt är frid och fröjd – med plats för människa och rovdjur. Försök att tänka igenom så många olika perspektiv och frågeställningar som möjligt, med tanke på att alla som lever och bor i området ska kunna få plats att vara kvar.

Steg 2B. Bryt ner visionen i konkreta steg, delmål, som måste uppnås för att visionen ska bli möjlig.

Steg 3C. Formulera strategier för att nå dessa konkreta delmål. Vad behövs? Av vem? Formulera eventuellt även hinder för dessa strategier.

Övrigt

Den här övningen är hämtad från WWF:s studiematerial ”Att leva med rovdjur”.

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist