Självständigt elevarbete Diskussion/aktivt lyssnande Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Demokrati och rovdjursförvaltning

Uppdrag journalist - att granska media

Syfte

Syftet med övningen är att träna deltagarna i källkritisk granskning av information och argument som finns i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi. Övningen er träning i att skilja på åsikter och fakta.

Genomförande

Du som gruppledare kan samla reportage från olika tidningar alternativt låta deltagarna samla ihop dem själva. Samla helst minst tre artiklar med olika avsändare. Exempel på olika tidningar kan vara dagspress från olika delar av landet, kvällstidningar, jakttidningar och miljöorganisationers tidningar. Om man inte har tillgång till den tryckta varianten av tidningarna kan man ofta hitta reportage och debattartiklar på webbsidor.

Låt deltagarna granska hur olika reportage belyser olika delar av rovdjursfrågan och diskutera:

Vad skriver de olika tidningar om? Är det fakta eller är det åsikter som presenteras? Har de fokus på olika saker eller samma saker? På vilket sätt skriver de? Vilka ord används? Hur påverkas vi som läser om vi läser bara en eller flera av artiklarna? Är det troligt att en läsare läser alla artiklarna eller är det mer troligt att man bara läser en av dem? Vad får det för konsekvens för ens egen uppfattning i frågan? 

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist