Jakt och rovdjur

Människan är en jägare

Människan är från början en jägare och samlare. På så vis har vi och rovdjuren alltid haft något gemensamt eftersom vi har jagat samma bytesdjur.

Nu för tiden köper de flesta människor sin mat i affären, men några hundratusen människor jagar fortfarande. För många jägare är jakten mycket viktig. När de jagar får de miljövänligt kött att äta, tid att vara i naturen och ofta också vänner att umgås med.

Nu när rovdjuren kommit tillbaka till Sverige efter att ha varit borta fortsätter de att jaga samma bytesdjur som de alltid har jagat. Och den mänsklige jägaren har återigen fått konkurrens i skogen!

Jakten är viktig för många av flera olika anledningar.  -  © Staffan Widstrand

Jakten är viktig för många av flera olika anledningar.

Hur många djur dödar rovdjuren?

En vargflock tar cirka 100-130 älgar per år. De jagar mest unga älgar eftersom de är lättare att ta än fullvuxna djur. I vissa områden där det finns mycket rådjur äter vargarna gärna det istället för älg.

Björnen tar i genomsnitt 7-8 älgkalvar på våren, men variationen mellan olika individer och år är stor. Björnar tar oftast bara något enstaka vuxen älg per år.

Lodjuret tar ungefär ett rådjur i veckan.

Människan skjuter ungefär 80 000 älgar och 100 000 rådjur varje år. 

I Sverige finns cirka 300 000 älgar och ännu fler rådjur.  -  © Sara Wennerqvist

I Sverige finns cirka 300 000 älgar och ännu fler rådjur.

Äter rovdjuren upp alla älgar?

Risken för att älgar och rådjur ska försvinna för att rovdjuren jagar dem är väldigt liten. Men däremot kan rovdjuren göra så att det blir färre djur kvar att jaga för den mänsklige jägaren. I de områden där man skjuter färre älgar och rådjur på grund av rovdjuren blir det alltså mindre kött att äta. De tycker många är tråkigt. 

Hur stor påverkan rovdjuren får på antalet älgar och rådjur som kan skjutas av oss människor varierar mycket mellan olika jaktområden. Det beror på många olika saker. Till exempel hur mycket mat det finns för bytesdjuren, hur många rovdjur det finns i området och vilka andra dödsorsaker det finns för älgarna och rådjuren (till exempel trafik).

Hur många kalvar som föds spelar också roll för hur många bytesdjur vi människor kan jaga.  -  © Staffan Widstrand

Hur många kalvar som föds spelar också roll för hur många bytesdjur vi människor kan jaga.

Svårare att jaga med lös hund

Att jaga med en lös hund som letar reda på djuren är ett gammalt och vanligt sätt att jaga i Sverige. Många jägare tycker att den typen av jakt inte fungerar bra nu eftersom det finns en risk att deras jakthund blir angripen av rovdjur under jakten.  

Det finns sätt att minska risken för att hunden blir angripen, men det går inte att ta bort risken helt. Många jägare är förstås rädda om sina hundar och vill därför inte jaga med lös hund längre. Det i sin tur gör att man måste hitta nya sätt att skydda hundarna eller andra sätt att jaga.

Att jaga rovdjur

Att rovdjuren är tillbaka innebär även att det finns fler olika arter för oss människor att jaga. Rovdjursjakt skiljer sig mycket från jakt på till exempel älg och många jägare tycker att det är en spännande jakt.

Förr fick man jaga rovdjur fritt, men så är det inte längre. Varje år bestäms hur många rovdjur som får jagas. Antalet varierar från år till år och bestäms av länsstyrelserna.  

  -  © Staffan Widstrand

Hur många älgar tar en vargflock på ett år?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Ungefär hur många älgar skjuter människor varje år?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Ungefär hur många älgar har vi i Sverige?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist