Är björnen farlig?

Björnen undviker människor

Precis som andra vilda djur så försöker björnar undvika att träffa på oss människor. Forskare har medvetet gått nära sändarförsedda björnar över 600 gånger och ingen av gångerna har björnen betett sig hotfullt. De flesta har lämnat platsen.

Ibland hamnar vi nära varandra ändå

Men ungefär en gång per år blir någon människa ändå angripen och skadad av björn. I dessa fall har människan råkat hamna för nära björnen som blivit skrämd eller arg. Det kan vara till exempel när en björnmamma vill skydda sina ungar eller för att en björn har ett byte som den vill ha i fred.

Oftast jägare som blir skadad av björn

Av de människor som blivit skadade av björnar i Sverige är de allra flesta jägare. Det beror på att jägare rör sig ofta och tyst i skogen. Många gånger har också en hund som skällt på björnen varit inblandad i händelsen. Om man går normalt eller låter i skogen så är det ovanligt att man träffar en björn! 

Att människor blir dödade av björnar är ovanligt. De senaste hundra åren har det hänt två gånger.

 - © Thomas Atterdal

Om du möter en björn

 • Oftast ger sig en björn iväg om den märker en människa. Om den inte lämnar platsen så ska du själv göra det. Gå helst långsamt därifrån.

 • Om björnen går efter dig är den ofta nyfiken. Du kan låta lite för att visa att du är en människa och lägga ifrån dig ett föremål (till exempel mössa eller ryggsäck), för då stannar ofta björnen och undersöker föremålet och du kan gå därifrån.

 • OM björnen springer mot dig ska du lägga dig ner och skydda huvudet. Oftast vill björnen bara skrämmas och om man skyddar det känsliga huvudet så slipper man de farligaste skadorna.

Risken att möta en björn är liten, men OM du möter en björn är det bra att veta vad du bör göra! - © Thomas Atterdal

Risken att möta en björn är liten, men OM du möter en björn är det bra att veta vad du bör göra!

Bra att veta...

 • En björn som står på bakbenen är inte arg, snarare nyfiken. Lämpligast är förstås ändå att gå därifrån. 

 • Björnar springer fort så det är svårt att springa ifrån en björn.

 • Björnar klättrar bra i träd så det är ingen bra idé att klättra upp för att söka skydd.

 • Björnungar är nästan aldrig övergivna. Ser du björnungar så lämna lugnt och stilla området åt samma håll som du kommit ifrån.

 • Ibland kommer björnar nära hus och människor. Oftast är de ute efter mat, till exempel en havre på en åker eller en soptunna med matrester. Kontakta gärna länsstyrelsen om en sådan björn vistas nära där du bor!

 • En rädd eller irriterad björn kan försöka skrämma bort människan genom att springa mot den. Det kallas "skenangrepp". Man skulle kunna kalla det låtsas-angrepp. Här nedanför kan du se en film hur det kan se ut. 
 - © Staffan Widstrand

Vad ska du göra om du möter en björn?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist