Självständigt elevarbete Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap

Fallen i byn Vargvattnet - vilka djur har besökt byn?

Syfte

Syftet med övningen är att öka deltagarnas kunskap om rovdjurens beteenden, att känna igen djurens spår samt att få en inblick i hur människor kan påverkas av rovdjur. Övningen tränar också deltagarnas analysförmåga.

Genomförande

Deltagarna ska utifrån fallbeskrivningarna försöka lista ut vilket djur som varit framme i varje enskilt fall. I "Klassrummet" kan ni läsa mer om de spår rovdjuren lämnar efter sig och fakta om vad de tycker om att äta etc.

Man kan även låta deltagarna använda sig av spårböcker för att träna förmågan att självständigt söka information. 

Övningen kan göras enskilt eller i grupp. 

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist