Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Rädsla och rovdjur

De första intrycken

Syfte

Att låta deltagarna undersöka sina spontana reaktioner gentemot olika arter, samt att uppmärksamma dem på att spontana reaktioner inte alltid grundar sig på saklig information.

Övningen kan också syfta till att lära mer om möten med de stora rovdjuren. 

Bakgrund

Många människor gillar inte spindlar. Den första reaktionen blir ofta att de rycker till vid åsynen av en spindel. Reaktion nummer två kan bli att de snabbast möjligt dödar spindeln. Och ändå är de flesta spindlar ofarliga för människor. Faktum är att spindlar är viktiga för friska ekosystem.

Spindlar är inte det enda som skrämmer folk. Älgar, hundar, vargar, björnar, ormar, getingar och fladdermöss är exempel på andra arter som orsakar rädsla bland människor. 

Genomförande

Steg 1. Visa ett flertal bilder för deltagarna och låt deltagarna säga det första ord de kommer på när de ser djuret. Välj både "farliga" och "ofarliga" djur, t ex varg, björn, kanin, katt, spindel, orm, häst, älg. Skriv ner orden på tavla eller på ett gemensamt papper. Enas tillsammans i gruppen vilka djur som väckte mycket rädsla och vilka som gav mest positiva känslor.

Resonera kring om varför de är just så? Grundar de första reaktionerna på fakta och erfarenhet eller något annat?

Steg 2. Dela därefter in deltagarna i smågrupper och be varje grupp att ta reda på mer om ett av de djur ni pratat om. Vad äter de? Hur lever de? Vilken roll spelar de i ekosystemet? Är de farliga för människor? 

Låt deltagarna presentera vad de kommit fram till. Ta reda på om någon av deltagarnas inställning till något av djuren förändrats när de fått reda på mer information om dem.

För yngre barn, som själva inte kan samla information, kan man enas om ett eller ett par djur som de tyckte var speciellt skrämmande och berätta för barnen om vilken roll dessa djur spelar. 

(Steg 3.) Gå igenom att rovdjur nästan aldrig är farliga för människor men hur man ska göra OM man möter ett rovdjur. Fakta för dig som ledare finns på klassrummets faktasidor.

 

Övrigt

Den här övningen är framtagen i samarbete med Skogen i Skolan. 

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist