Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Hundar och rovdjur

Gissa - varg eller hund?

Syfte

Syftet med övningen är att visa att det kan var svårt att se skillnad på varg och hund. Övningen skapar på så vis inblick i att det inte alltid är sant när media eller människor rapporterar om att de sett en varg.   

Genomförande

Berätta för deltagarna att det kan vara svårt att se skillnad på varg och hund. Visa sedan bilderna i övningen och be deltagarna att gissa vilka som är hundar och vilka som är vargar.

När alla gissat på antal hundar/vargar presenteras rätt svar (sida 2 i filen nedan).

TIPS! På de5stora.com finns fördjupande fakta om vargens och hundens likheter och skillnader. Du som ledare kan med fördel läsa på innan. 

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist