Björnens familj

Björnen lever ensamma

Björnar lever inte i flockar och inte i par. Hanen lever för sig och honan för sig. Däremot så tar honorna hand om ungarna så medan ungarna är små bildar de en liten grupp. 

Björnens ungar

Björnar kan få 1-4 ungar, men 2-3 är vanligast. De lever med sin mamma i ett eller två år. Efter det flyttar de till egna områden.

Björnhonan och björnhanen parar sig på våren. Ungarna föds sedan på vintern i idet. Då är de inte mycket större än en ekorre! De har nästan ingen päls och är blinda och döva. De nyfödda ungarna får mjölk av sin mamma under vintern och de växer snabbt. På våren när de kommer ut från idet väger de 2–4 kilo.

  -  © Sara Wennerqvist

Björnar lever på stora områden

Björnar rör sig på stora områden. Det område där en björn lever kallas för hemområde. Björnar försvarar inte sina områden mot andra björnar så mycket. Flera björnars hemområden kan därför gå ihop med varandra.

Hemområdet kan vara väldigt stort. En björnhonas område kan vara ungefär lika stort som sjön Hjälmaren! Det är 400-500 kvadratkilometer. Hanarnas hemområden är ännu större - cirka 1500 kvadratkilometer. Här får man lägga till nästan hela Mälaren för att komma upp i motsvarande yta.

Ibland visar björnar att "här bor jag" genom att göra rivmärken på träd med sina klor. De kan också gnugga sig mot ett träd så att det fastnar hår där.  -  © Thomas Atterdal

Ibland visar björnar att "här bor jag" genom att göra rivmärken på träd med sina klor. De kan också gnugga sig mot ett träd så att det fastnar hår där.

Ålder

En björn kan bli 30–40 år i fångenskap. Men det är ovanligt med så gamla björnar i det vilda. Vuxna björnar har få fiender förutom oss människor. De flesta vuxna björnar som dör skjuts under jakt.

Hanar kan döda ungar

Om en hane träffar en hona som han inte känner igen händer det att han försöker dödar hennes ungar. Det låter grymt, men så gör han för att han själv vill få egna ungar med den honan.

  -  © Sara Wennerqvist

Hur stora är ungarna när de föds?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist