Självständigt elevarbete Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 För de yngre

Finn 5 fel

Syfte

Att på ett lättsamt sätt väcka barnens intresse kring rovdjur.

Genomförande

Ladda ner bilderna och skriv ut dem. Låt deltagarna sedan leta reda på vad som skiljer de två bilderna åt. 

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist